Adresy wszystkich części
1. http://rapidshare.com/files/159049845/PN-EN_50173-1.pdf - (55.05 MB)
Ostatnie pliki
Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania - Stanisław Wrycza
Polska Norma PN-EN 50173-1